Skärtorsdagstankar

2018 är bröd inte nödvändigtvis något positivt. Grunden för liv på så många platser på vår jord men i västvärlden inte nödvändigtvis något positivt. Välj bort pasta, ris och bröd så mår din västvärldskropp bättre?

Jesus han tar något vardagligt och konkret. Något de allra flesta människor hade tillgång till. Varför tar han denna symbol för sig själv? Som tecken för honom och för hans närvaro. arför tar Jesus något så basalt när han skapar en rit, en gemenskapshandling med honom, handling till att minnas honom,? Han väljer att ta bröd och vin. Inte ens vinet var ju då något tecken på festlighet eller högtidligt tillfälle, det var enkelt som ett glas mjölk.

Han kunde ha tagit en ädelsten, ett konstverk, en staty, något dyrbart och värdefullt. Nej, Jesus väljer Det mest vardagliga, konkreta, alldagliga, ordinära. Alldeles oromantiskt och inte särskilt smickrande. Men kanske ändå alldeles genialiskt.

Jesus väljer bröd och vin. Jesus väljer mat och dryck till tecken för honom och hans närvaro. Kanske säger han då om sig själv:

Liksom brödet delas, bryts ner och förlorar sin egen existens men då blir en del av vår kropp och blir till liv. Så kommer Jesus att brytas ner, förlora sin existens men så bli till liv för oss.

Jesus väljer bröd och vin.

När han säger Detta är jag, min kropp mitt blod. Han gör sig själv till mat och dryck för sina vänner, för människan. Han väljer det nödvändiga och det nära, det vardagliga och konkreta å säger han:

Liksom mat och dryck är både vardagligt enkelt och självklart,

så är Jesus oss nära, i det som är.

Inte som någon att beundra på avstånd utan som en som står där i min vardag, i mitt eget hjärta. Så nära, så enkelt, så självklart andas Gud i allt mänskligt liv. Så troget och verkligt bär och föder Gud var levande själ.